Cập nhật ngày 01 tháng 06 năm 2020

Nguyên tắc chung

 • Những nội dung ở đây sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất
 • Mọi sự thay đổi có thể không được báo trước
 • Vui lòng kiểm tra tại đây hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết thêm chi tiết
 • Mọi thông tin cá nhân như email, số điện thoại, họ tên… được cung cấp cho chúng tôi thông qua website dựa trên sự tự nguyện của bạn
 • Chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu xãy ra sự cố bảo mật, thông tin của bạn bị lạm dụng ngoài ý muốn

Điều kiện giao dịch chung 

 • Hiện tại chúng tôi tập trung phục vụ các khách hàng trong nội thành Đà Nẵng, Việt Nam
 • Phục vụ chính thức từ 09:00 cho đến 17:00 từ thứ 2 đến thứ 6
 • Hiện tại chúng tôi không có chính sách hoàn trả
 • Thời hạn bảo hành sẽ được quy định theo hợp đồng
 • Tiêu chuẩn xây dựng, cách thức thi công, sử dụng nguyên vật liệu sẽ được quy định theo hợp đồng
 • Nghĩa vụ của người bán và người mua sẽ được quy định theo hợp đồng
 • Quy trình thanh toán được quy định cụ thể theo hợp đồng
 • Quy định hoàn trả nếu có sẽ được ghi trong hợp đồng khi thực hiện công việc

Bàn giao sản phẩm

 • Thời gian bàn giao sản phẩm sẽ được quy định trong hợp đồng

Thông tin về các phương thức thanh toán

 • Mọi chi phí xây dựng sẽ được thanh toán dựa vào quy định theo hợp đồng
 • Hiện tại chúng tôi không thực hiện bất kỳ thanh toán nào tại website
 • Vui lòng liên hệ chúng tôi để xác nhận trước khi thực hiện bất kỳ thanh toán nào với danh nghĩa của chúng tôi

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

 • Mọi thông tin cá nhân như email, số điện thoại, họ tên… được cung cấp cho chúng tôi thông qua website dựa trên sự tự nguyện của bạn.
 • Một khi cung cấp nghĩa là bạn đồng ý để chúng tôi sử dụng thông tin đó phục vụ mục đích kinh doanh của công ty. Công ty sẽ sử dụng những thông tin này để làm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, nghiên cứu phát triển sản phẩm – dịch vụ, tư vấn sản phẩm – dịch vụ đến với khách hàng.
 • Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu thông tin của bạn bị lạm dụng bởi bên thứ ba
 • Chúng tôi không có thời hạn lưu trữ nhất định. Thông tin cá nhân của bạn có thể bị xóa khỏi dữ liệu lưu trữ bất cứ lúc nào.
 • Bộ phận chuyên trách được bổ nhiệm bởi công ty sẽ tiếp cận với thông tin được cung cấp